ЧУДОТО - БЯЛА ЛЯСТОВИЦА

Бялата лястовица от години е обект на безброй истории и част от феноменалната природа на БългарияБялата лястовица

Тя е известна като носител на надежда, когато и където има най-голяма нужда от нея, зареждайки виделите я с позитивност и увереност. Изключително рядка за лястовица-албинос се носи мита, че се вижда веднъж на 100 години. Тази история води началото си от простия факт, че чисто бялото оперение на птичките ги прави лесна плячка за хищните им врагове.

В последните години в родината ни са забелязани десетки от прекрасните, невероятно редки лястовици -албиноси, познати като бяла лястовица. Те изглежда носят навсякъде със себе си чудеса и щастие.

През 2009 година например, в село Мировци, в близост до Шумен бяха подадени множество сигнали за забелязани бели лястовици. Дори кметът на селото бе успял да улови една. Тогава  възрастна жена от селото, баба Йорданка Тодорова,
която имала проблеми със слуха, се оправила почудо след като целунала бялата птичка.

През същата година изключително много лястовици са били наблюдавани и в селата Кралев Дол и Стражица, както и около градовете Силистра и Кюстендил.

Тази година, чудотворна бяла лястовичка е била снимана в село Асеновци, докато си почивала, точно като в разказа на Йовков “По жицата”. Забелязана била също така и да кръжи над местния Дневен център за деца с увреждания.

Интересно е, че родината ни отбелязва рекорден брой от тези птици, точно в тези години, в които българинът има най-голяма нужда от надежда. А и учените не разполагат с обяснение за феномена
.

Лястовицови

Градска лястовицаDelichon urbica
Класификация
царство: Animalia Животни
тип: Chordata Хордови
клас: Aves Птици
разред: Passeriformes Врабчоподобни
семейство: Hirundinidae Лястовицови

Лястовицови (Hirundinidae), наричани още Лястовици е името на семейство дребни птици от разред Врабчоподобни (Passeriformes).

Лястовиците са птици които се срещат по всички континенти с изключение на Антарктика. Счита се, че произхождат от Африка където все още се среща най-голямото разнообразие от видове. Срещат се и на редица океански острови. Няколко вида обитаващи Европа и Северна Америка са мигриращи и преминават дълги разтояния по време на миграция, за разлика от видовете обитаващи Западна и Южна Африка, които не мигрират. Има няколко вида които са заплашени от изчезване в следствие от влиянието на хората, и в същото време други видове са доста добре адаптирани към човешката среда и успешно съжителстват с хората.

РазпространениеHirundo rupestris

На територията на България се срещат следните 5 вида:
Delichon urbica -- Градска лястовица
Hirundo daurica -- Червенокръста лястовица
Hirundo rupestris -- Скална лястовица
Hirundo rustica -- Селска лястовица
Riparia riparia -- Брегова лястовица


Лястовиците са около 80 вида, разпространени по цялата суша, без вечнозелените области; най - много видове се срещат в Африка.Изключително бързи и маневрени летци, развиват скорост до 120 км/ч. В България съществуват прелетни видове, зимуващи в Африка (Египет, Алжир , Мароко, Тунис).
Начин на живот и хранене
Хранят се с насекоми, които ловят във въздуха. Унищожават множество вредители (комари, мухи, москити) - през лятото една лястовица унищожава около 1 млн. бр. насекоми.Изключително полезни птици са, жива украса на селищата.
Размножаване
Предимно моногамни птици строят гнезда от размекната с лепливата им слюнка глина и кал, укрепени с треви, косми, най-често по зидовете (под стрехите, а и в помещения), в скални пукнатини, а някои видове в дупки по стръмни брегове. Женската мъти годишно 1 - 2 пъти по 2 - 6 малки, за които се грижат двамата родители. Те се излюпват слепи и неразвити. След напускане на гнездото родителите им още известно време ги хранят.


Селската лястовица (Hirundo rustica L.) е дребна птица от семейство Лястовицови (Hirundinidae), разред Врабчоподобни (Passeriformes).
Физически характеристики
Дължината на тялото ѝ е 17 – 23 cm, теглото 16 – 21 g. Горната страна на тялото при мъжкия е синьо-черна с метален блясък. Челото и гърлото са чернокафяви. През гърдите минава широка, черна напречна ивица. Останалата част от гърдите и корема са белезникави. Опашката е силно вилообразна. От външната си страна крайните опашни пера имат бели ивици. Има много слабо изразен полов и възрастов диморфизъм. Женската е без метален блясък. Гърлото и челото ѝ са ръждиви. Младите екземпляри приличат по окраска на женската, но опашката им е по-слабо вилообразна. Лети много добре с висока скорост и маневреност. Краката са и относително малки и неразвити, ходи лошо и рядко. Гласът и е характерно лястовиче цвърчене. ̀̀̀̀
Начин на живот и хранене 
Голяма част от живота си прекарва в летене. Храни се почти изцяло с летящи насекоми, като мухи, комари, пеперуди и др., които улавя по време на полет изключително ловко.
Източник bg.wikipedia